تاریخچه و
افتخارات لوگو نستعلیق

سال 1400 : موفقیت
تیم لوگو نستعلیق در سال 1396 با مدیریت علی موسوی تاسیس شد. این واحد طراحی در حال حاضر به منظور تامین نیـاز های برندسازی یک کسب و کار، فعالیت خود را در قالب طراحی لوگو، طراحی اسم، لوگو موشن و موشن گرافیک و طراحی سایت انجام می دهد.
تیم لوگو نستعلیق با استفاد از تیم خلاق و با مدرن ترین ابزار های روز دنیا  تمامی مراحل برندسازی است.

سال 1398 : گسترش
تیم لوگو نستعلیق در سال 1396 با مدیریت علی موسوی تاسیس شد. این واحد طراحی در حال حاضر به منظور تامین نیـاز های برندسازی یک کسب و کار، فعالیت خود را در قالب طراحی لوگو، طراحی اسم، لوگو موشن و موشن گرافیک و طراحی سایت انجام می دهد.
تیم لوگو نستعلیق با استفاد از تیم خلاق و با مدرن ترین ابزار های روز دنیا  تمامی مراحل برندسازی است.

سال 1396 : تاسیس
تیم لوگو نستعلیق در سال 1396 با مدیریت علی موسوی تاسیس شد. این واحد طراحی در حال حاضر به منظور تامین نیـاز های برندسازی یک کسب و کار، فعالیت خود را در قالب طراحی لوگو، طراحی اسم، لوگو موشن و موشن گرافیک و طراحی سایت انجام می دهد. تیم لوگو نستعلیق با استفاد از تیم خلاق و با مدرن ترین ابزار های روز دنیا  تمامی مراحل برندسازی است.

همکاری جهانی

متنی ساختگی و بدون معنی است که برای امتحان فونت و یا پر کردن فضا در یک طراحی گرافیکی و یا صنعت چاپ استفاده متنی ساختگی و بدون معنی است که برای امتحان فونت و یا پر کردن فضا در یک طراحی گرافیکی و یا صنعت چاپ استفاده میشود.

رتبه برتر کارآفرینی کشور

متنی ساختگی و بدون معنی است که برای امتحان فونت و یا پر کردن فضا در یک طراحی گرافیکی و یا صنعت چاپ استفاده متنی ساختگی و بدون معنی است که برای امتحان فونت و یا پر کردن فضا در یک طراحی گرافیکی و یا صنعت است.

متنی ساختگی و بدون معنی است که برای امتحان فونت و یا پر کردن فضا در یک طراحی گرافیکی و یا صنعت چاپ استفاده متنی ساختگی و بدون معنی است که برای امتحان فونت و یا پر کردن فضا در یک طراحی گرافیکی و یا صنعت چاپ استفاده میشود گرافیکی و یا صنعت چاپ استفاده میشود متنی ساختگی و بدون معنی است که برای امتحان فونت و یا پر کردن فضا در یک طراحی گرافیکی و یا صنعت چاپ استفاده میشود.

اعضای لوگو نستعلیق
علیرضا هجرانی

طراح حرفه ای سایت

علیرضا هجرانی

طراح حرفه ای سایت

علیرضا هجرانی

طراح حرفه ای سایت

علیرضا هجرانی

طراح حرفه ای سایت

کارآفرین برتر

در این مراسم که در سالن همایش های صداوسیما برگزار میشد با حضور رئیس اتاق تعاون و معاون ایشان و چندی دیگر از مسئولین اقتصادی کشور تعدادی از کارآفرین ها و کسب و کار های برگزیده کشوری انتخاب شده بودند و مورد تقدیر قرار گرفتند.

همایش کارآفرین برتر